Program

RABBI DANIEL KALISH – Waterbury CT

Rabbi Benzion Klatzko

Rabbi Tzvi Sytner

Dr. Yossi Shafer PhD

Rabbi Yitzchok Feldheim

Rabbi S. Binyomin Ginsberg

Rabbi Yanky Lefkovitz – Program Director

Baruch Levine

Rabbi Shloma Gruber – Baal Machshir

Dr. Yehuda Mond

Yehuda Green

Uri Davidi

Shua & Shira Roth – Teen Program Directors

Shadchan Michelle Mond

Shadchan Leorah Elin

Sora Klarsberg/Younger – Day Camp Director

Menu